GIMNAZJUM NR 12 W GDYNI


ul. Chylońska 227
81-007 Gdynia
tel. (58) 782 11 51
email: zs9cisowa@gmail.com

 Dzisiaj jest 

Zespół Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12

logo
menu
menu
menu

MENU

przycisk

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

przycisk

AKTUALNOŚCI

przycisk

KALENDARIUM

przycisk

NAUCZYCIELE

przycisk

KONSULTACJE

przycisk

WYCHOWAWSTWA

przycisk

DZWONKI

przycisk

PLAN LEKCJI

przycisk

PODRĘCZNIKI

przycisk

REJON 12 GIM.

przycisk

REKRUTACJA

przycisk

PROFILE KLAS

przycisk

SAMORZĄD SZKOLNY

przycisk

RADA RODZICÓW

przycisk

ZAJĘCIA DODATKOWE

przycisk

SEKCJA WUSHU

przycisk

UKS CISOWA

przycisk

WSO

przycisk

HISTORIA SZKOŁY

przycisk

GALERIA

przycisk

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

przycisk

RUGBY

przycisk

ABSOLWENCI

przycisk

KONTAKT

 

HISTORIA GIMNAZJUM NR 12

 

 

 

W dniu 1 września 1939 roku w budynku rozpoczęła działanie Ludowa Szkoła Niemiecka nr 17, która pracowała do końca wojny. Po wojnie zajęcia lekcyjne prowadzone były w dwóch budynkach: starym z 1919 roku oraz nowym, wybudowanym tuż przed rozpoczęciem wojny. W starym budynku uczyły się klasy I – III. Znajdowały się w nim dwie sale lekcyjne, mieszkanie kierownika, a na poddaszu umieszczono gabinet dentystyczny. Natomiast w nowej szkole po wykonaniu niezbędnych prac porządkowych i remontowych, umieszczono klasy IV – VII. Pierwszy powojenny rok zainaugurowano w kwietniu 1945 roku. Szkoła nosiła wówczas nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna nr 9. W latach 1947 – 1962 w szkole działało też Liceum Ogólnokształcące nr 4.
W 1962 roku nastąpił rozdział szkoły podstawowej i liceum, które przeniesiono do Gdyni – Chyloni. Wówczas Szkoła Podstawowa otrzymała nr 31, a jej dyrektorem został Władysław Sarnowski.

Powojenne dzieje Cisowej związane są nierozerwalnie z rozwojem i rozbudową całej Gdyni.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstało tu duże osiedle bloków mieszkaniowych wzdłuż ulicy Morskiej i Chylońskiej. Postawiono je przede wszystkim dla rodzin ówczesnych pracowników stoczni i portu gdyńskiego oraz kolejarzy, którzy zamieszkują tu do dnia dzisiejszego. W związku tak licznym napływem ludności i dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, Cisowa zaczęła przekształcać się w dużą dzielnicę Gdyni. Szkole systematycznie przybywały dziesiątki uczniów. Budynek nie był przygotowany na dużą ilość uczniów, w związku z czym pracowano na trzy zmiany.

W dniu 10 października 1975 roku nastąpił dla szkoły ważny moment. W tym uroczystym dniu decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku szkole nadano zaszczytne imię Synów Pułku. Honorowymi gośćmi uroczystości byli kombatanci – Synowie Pułku, którzy mieli okazję odświeżyć dawne wydarzenia i swoimi wspomnieniami podzielić się z młodzieżą szkolną. W IV kwartale 1979 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły, która nie była w stanie pomieścić wciąż rosnącej ilości dzieci i młodzieży. Do istniejącego budynku (F) dobudowano budynki A, B, C, D i E, przy czym budynek E miał być obiektem sportowym. Od momentu oddania nowej części szkoły do użytku, czyli od roku 1982, rozpoczęto prace remontowe w starym budynku, który miał stanowić integralną część z nowym kompleksem. Całkowite oddanie szkoły do użytku nastąpiło w roku 1987 i od tego roku cisowska szkoła stanowi największy obiekt szkolny w Gdyni. W latach szkolnych 1964 – 1987 dyrektorem szkoły był pan Zygmunt Kosznicki.

W związku z odejściem na emeryturę pana Z. Kosznickiego, w 1987 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr Janusz Węglarz. W okresie kierowania przez niego szkołą rozwinęła się na szeroką skalę działalność sportowa. Powstały klasy sportowe o różnych profilach, organizowano turnieje i zawody sportowe, a uczniowie godnie reprezentowali szkołę na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym.

W dniu 8 VIII 1990 roku na mocy decyzji Rady Miejskiej w Gdyni szkołę przekształcono w Samorządową Szkołę Podstawową Nr 31 im. Synów Pułku.Stworzyło to konieczność powołania organów samorządowych w postaci Rady Szkoły i ukonstytuowania Statutu Szkoły.

W odpowiedzi na zmiany  wprowadzone w systemie szkolnym przez reformę oświaty, od dnia 1 września 1999 r. przy ulicy Chylońskiej 227, powstał Zespół Szkół Nr 9, którego dyrektorem (od roku 1995) jest pan Aleksander Kuźmin. W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 12. Dyrektor posiadał dwóch zastępców, z których każdy zarządzał i był odpowiedzialny za swój wyznaczony obszar, są to:

1. pani Alicja Drozd - sprawowała opiekę i odpowiadała za klasy 0 – III Szkoły Podstawowej,

2. pani Jolanta Cirocka - sprawowała opiekę i odpowiadała za klasy IV – VI Szkoły Podstawowej.

Ustawa z 1999 r. wprowadziła z dniem 1 września 1999 roku zamiast dotychczasowej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej, sześcioletnią Szkołę Podstawową i trzyletnie Gimnazjum.

Po wprowadzeniu reformy ustroju szkolnego w roku 1999 dyrektor Aleksander Kuźmin, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powołał na stanowisko wicedyrektora ds. gimnazjum pana Mariusza Byczkowskiego.